Národní den Thajského království
Na pozvání ambasády Thajského království se někteří členové výboru ČTS zúčastnili oslav Národního dne Thajského království v Zrcadlové kapli pražského Klementina dne 5.12. 2018.
Slavnost zahájila paní Nattanipa Burusapat, Chargé d´Affaires Thajska a za Českou republiku pan Martin…

Akce

7. 12. 2018

Výstava fotografií z Thajska ve Faustově domě

V historických prostorách Akademického klubu 1.LF UK ve Faustově domě na Karlově náměstí byla instalována výstava vybraných soutěžních fotografií s thajskou tematikou. Tyto fotografie byly vystavovány na přelomu letošního roku rovněž v pasáži Lucerna. Kromě těchto fotografií zde vystavuje své umělecké snímky (zaměřené především na portréty thajských dětí)   Tomáš Bazika, které tuto výstavu obohatily o neotřelý pohled do thajského prostředí.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 4.prosince za přítomnosti hostů z thajského velvyslanectví v Praze. V úvodním projevu vyjádřil prezident společnosti Mgr. Marek Němec přesvědčení, že tato z mnohých aktivit ČTS dále přispěje k rozvoji našich vztahů s Thajskem a k šíření informací o této nezapomenutelné krásné zemi s tak vyjímečnou kulturou a tradicí, a závěrem poděkoval všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.

V komorním prostředí historických prostor Faustova domu se přítomní zajímali o jednotlivé snímky a jejich historii, podrobnějšího výkladu se jako jeden z autorů některých snímků a organizátorů vernisáže ujal Ing.Stanislav Korál. Zahájení výstavy se zúčastnili rovněž fotografové, kteří nejsou členy ČTS, a o výstavě se dozvěděli z jiných zdrojů – vesměs hodnotili výstavu velmi pozitivně.

Závěrem je třeba poděkovat vedení Akademického klubu 1.LF UK ve  Faustově domě za to, že vyšel vstříc záměru ČTS zde uspořádat tuto výstavu a poskytl pro ni své prostory.

(text: Stanislav Korál, foto: Ivana Lühnová, Bohumil Veselý)

vstupte do archívu akcí

NA ÚVOD :

     

Vítejte                                              na stránkách                                           milovníků Thajska!

ČESKO-THAJSKÁ SPOLEČNOST

je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury,             vědy, vzdělávání, ekonomiky a turistiky mezi organizacemi           České republiky a Thajského království.                                         Společnost byla založena v roce 1998 a je otevřena všem zájemcům o spolupráci. Ve své činnosti spolupracuje s univerzitami, muzei    a s dalšími institucemi zaměřenými na Asii.                                      

Činnost Česko-thajské společnosti je financována z členských příspěvků a sponzorských darů.

 

Vážené dámy a pánové  -            členové Česko-thajské společnosti,         pro co nejefektivnější komunikaci se členy výboru ČTS byla zřízena email. adresa, na kterou můžete psát své náměty a připomínky:

      czechthaisociety.cts@gmail.com

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Naše společnost otevřela u FIO banky bankovní účet              čís.  2201328263/2010,  který je mimo jiné také zřízen pro zasílání Vašich členských příspěvků. Pokud jste doposud neměli možnost své členské příspěvky uhradit, můžete tak bez problémů učinit nyní. K vůli evidenci stačí do platebního příkazu se zaslanou částkou uvést své jméno.                  Výbor Česko-thajské společnosti

Od 1.1.2019 byl roční členský příspěvek upraven takto:

důchodci a nevýděleční členové  Kč 300,

ostatní a výdělečně činní   Kč 500,-

 

   Podrobněší informace o činnosti Česko-thajské společnosti (ČTS),  o jejich stanovách a členech výboru naleznete v části                                    "O SPOLEČNOSTI"      (horní záložka)

 

                 DOPORUČENÍ - TIP:  

      Pro podrobné informace o všech akcích společnosti  si v horní liště otevřete  "AKCE-NOVINKY" .

    JAK SE ORIENTOVAT V BLOKU "AKCE-NOVINKY":                          Při kliknutí na "AKCE-NOVINKY" si otevřete všechny akce ČTS (nahoře je poslední), když kliknete na letopočet, dostanete se              k akcím příslušného roku.   Kliknutím na červený nadpis zvolené akce si otevřete podrobnosti a fotogalerii, každý obrázek fotogalerie si zvětšíte kliknutím na něj.